รอง.นรม. พล.อ.อ ประจินฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “‘งานวิจัยและพัฒนาด้านระบบขนส่งทางราง” และแสดงนิททรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 3

38 total views, 1 views today

Comments are closed.